SAMAA 

Hareem Shah ka ailan aur Ramazan transmission ki unchi dukan | SAMAA ORIGINALS | 20 April 2020

Maah e Ramazan atay hi channels main masabaqti daur shuru hojati hai, sab ki khuwaish hoti hai k maizbani k liye sab se bara naam inke pas ho kyun k maroof shaksiyat aur qeemti inamaat k sath yeh Ramazan shows rating b khoob dete hain Official Facebook: http://www.fb.com/samaatvnews Official Twitter: https://twitter.com/samaatv Live stream: https://www.samaa.tv/live/ Website : https://www.samaa.tv/ source

Read More