Tag: Garhi Khuda Bakhsh

Posted in Mansoor Ali Khan

Fawad Ch breaks into TEARS! | Khan takes another U-Turn | “Take Sh Rasheed to Garhi Khuda Bakhsh”