Tag: Gen Sahir Shamshad Mirza

Posted in Habib Akram

16 Maah ka Shehbazi Daur | Habib Akram Vlog

Posted in Habib Akram

Gen Qamar Javeed Bajwa aur Gen Asim Munir | Habib Akram VLog

Posted in Asma Shirazi

#GenAsimMunir Appointed #COAS | Asma Shirazi