Tag: Imported Govt Failed

Posted in Usama Ghazi

Achanak 9 afrad ki mout, Pakistani dukh main, 5 din bad hakumat khatam? Allah ki lathi be awaz hai