Tag: Police team

Posted in Usama Ghazi

IG Islamabad ko Khan ki giraftari ka sochna hi le doba, Leny k deny par gaye, dorain lag gain