Tag: ary news anchor arshad sharif

Posted in Usama Ghazi

Arshad Sharif ko kesy or q shaheed kiya gya? Kenya sy asal khabar agai, Pak Army ka bara biyan jari