Tag: audio leaks news

Posted in Usama Ghazi

Kya hakumat khatam? Chief Justice k abhi abhi k remarks ny urra dia, sub ki dorain lag gain