Tag: hisham sarwar

Posted in Usama Ghazi

Maryam pakri gai, London plan be naqab, Rat kis sy mulaqat hony wali? pol khulty hi dorain lag gain