Tag: imran khan faiz hameed

Posted in Makhdoom Shahab-ud-Din

Imran Khan Gen Bajwa meeting with Gen Faiz Hameed claimed|Makhdoom Shahab ud din