Tag: Imran Khan PTI At Top

Posted in Makhdoom Shahab-ud-Din

Big Claim! Imran Khan PTI At Top in Plans of Establishment?| Makhdoom Shahab ud din