Tag: nawaz sharif diplomatic passport

Posted in Usama Ghazi

Party hi khatam, Passport b milna Nawaz Sharif ko ras na aya, Leny k deny par gaye, Naya khail shuru