Tag: pti rahim yar khan power show

Posted in Imran Riaz Khan

Imran Khan Speech at PTI Jalsa in Rahim Yar Khan 24 Sep 2022