Tag: sadiq sinjirani

Posted in Usama Ghazi

Gaddar ko saza mil gai, Khan k sath dhoka ly doba, Faisal Vawda ko zindagi ka sb sy bar jhatka